Послуги адвоката у кримінальному провадженні

послуги адвоката

Відповідно до положень Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

Здійснення кримінального провадження це специфічний вид діяльності уповноважених на це державою органів (досудового розслідування, прокуратури та суду), результатом якої завжди є прийняття відповідного рішення. В ході розслідування та судового розгляду кримінальної справи фізичні та юридичні особи стають учасниками кримінально-процесуальних відносин, а відповідно мають права, обов’язки та законні інтереси. Їх коло визначає кримінально-процесуальний статус певного суб’єкта: підозрюваний, потерпілий, свідок, цивільний відповідач та ін.. Незалежно від статусу, кожна особа зацікавлена у реальній можливості користуватися своїми правами; їх дотриманні; виконанні лиш тих обов’язків, які передбачені законом; прийнятті законного та обґрунтованого рішення у кримінальній справі. Нерідко у реалізації цих прагнень потрібна допомога. В ході «спілкування» з правоохоронцями та судом необхідні відповідні знання, вміння та навички, тож відстоювати свої права та законні інтереси набагато ефективніше користуючись правовою допомогою (послугами) адвоката.

В залежності від процесуального статусу учасника кримінального провадження адвокат залучається до справи в якості захисника або представника (наприклад, захисник підозрюваного, захисник обвинуваченого або представник потерпілого, представник особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт). Також адвокат може надавати правову допомогу свідку у кримінальному провадженні (адвокат свідка) та учаснику обшуку.

Адвокат в якості захисника (захисник у кримінальному провадженні)
Відповідно до ч.1 ст. 45 КПК України захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).

Адвокат в якості представника (представник у кримінальному провадженні)
Адвокат може представляти інтереси потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Адвокат, як особа, яка надає правову допомогу іншим учасникам кримінального провадження (адвокат свідка, адвокат учасника обшуку)

Правова допомога свідку у кримінальному провадженні може надаватися під час його допиту, проведення слідчого експерименту, пред’явлення для впізнання, проведення інших слідчих дій за його участю.

Послугами адвоката має право користуватися учасник обшуку житла чи іншого володіння особи, а також сама обшукувана особа. Відповідно до положень ст. 236 КПК України незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов’язані допустити на місце його проведення адвоката. Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката. Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката на вимогу такої особи. Неявка адвоката для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку.

З питань надання правової допомоги у кримінальному провадженні звертайтеся до адвоката