Обшук за новими правилами

Обшук – це слідча дія, що проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
З усього арсеналу гласних слідчих дій, що є у розпорядження сторони обвинувачення, обшук, в залежності від обставин справи, може стати чи не єдиним ефективним способом здобуття доказів. Водночас, як свідчить практика, саме під час проведення вказаної слідчої дії найчастіше відбувається порушення прав фізичних та юридичних осіб.

Варто зазначити, що охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження під час здійснення процесуальних дій є одним із завдань кримінального процесуального законодавства.

Верховною Радою України ухвалено два закони, якими передбачені чисельні зміни до Кримінального процесуального кодексу України. Це Закон № 2213-VIII від 16.11.2017 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування” та № 2147-VIII від 03.10.2017 “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів”. Положення зазначених нормативних актів спрямовані на забезпечення охорони прав учасників кримінального провадження, в тому числі, під час проведення обшуку. На деякі з них ми звертаємо увагу відвідувачів сайту.

• Обов’язкова аудіо- та відеофіксація проведення обшуку. Закон покладає на особу яка проводить обшук обов’язок фіксувати слідчу дію за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів незалежно від клопотань її учасників. Важливо, що законодавцем передбачено наслідки невиконання зазначених дій. Так, дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні. Сторона захисту має право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису.
• Допуск захисника, адвоката або представника до місця проведення обшуку. Мова йде не про початок обшуку чи його закінчення, а про будь-яку стадію проведення. На слідчого (прокурора) та на інших представників правоохоронних органів , які беруть участь у проведенні обшуку покладається обов’язок допустити зазначених осіб до місця його проведення. Законодавець наголошує на праві будь-якого учасника цієї слідчої дії користуватися правничою допомогою.

Обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов’язковій фіксації у відповідному протоколі. В разі недопущення адвоката до місця обшуку, отримані докази під час проведення слідчої дії є недопустимими. Факт недопущення до участі в обшуку адвокат має довести в суді під час судового провадження.
Заборона тимчасово вилучати в ході обшуку електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв’язку (комп’ютери, ноутбуки, планшети, зовнішні та внутрішні накопичувачі інформації, мобільні телефони та ін.). Часті випадки вилучення слідчим речей та документів, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу. Такі речі та документи законодавець називає тимчасово вилученим майном. Змінами до КПК передбачено заборону тимчасового вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.