До якого віку дитина може відвідувати дитячий садок?

Зазвичай діти вступають до закладів загальної середньої освіти у віці 6-ти або 7-ми років. Батьківська спільнота не має єдиної думки з цього приводу: одні вважають, що дитина має розпочати навчання у школі з шести років, або навіть і раніше; інші вважають, що не варто відбирати у малечі дитинство та вирішують залишити дитину у садочку до виповнення семи років.

Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної та повної загальної середньої освіти покладається на батьків. В першу чергу це відповідальність перед самими дітьми. Отже, батькам і вирішувати з якого віку їхнє чадо почне опановувати знання у початковій школі. Безперечно, таке рішення має відповідати інтересам дитини.

Повертаючись до нашого питання наведу ось такий приклад. Дитині виповнюється шість років у серпні. Батьки вирішили, що син відвідуватиме дитячий садок ще один навчальний рік та почне навчитися у школі з семи років. Керівник закладу дошкільної освіти повідомила батьків, що не може залишити дитину в садочку після досягнення шестирічного віку.

Хто ж правий у цій ситуації: батьки чи керівник дитячого садка? До якого віку дитина може відвідувати дитячий садок?

Щоб відповісти на ці питання звернемося до норм чинного законодавства. Відповідно до ч.4 ст. 4 ЗУ «Про дошкільну освіту» діти у віці від п’яти до шести (семи) років є дітьми старшого дошкільного віку. Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про дошкільну освіту» в Україні серед інших створюються такі заклади дошкільної освіти як ясла-садок для дітей віком від одного до шести (семи) років та дитячий садок для дітей віком від трьох до шести (семи) років.

У листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-552 від 21.07.2011 р. роз’яснюється питання щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах та порядку формування вікових груп на наступний навчальний рік. Так, відповідно до п. 1 ст. 12 Закону Україну “Про дошкільну освіту” право на перебування у дошкільних навчальних закладах гарантовано дітям віком від двох місяців до шести (семи) років. Діти, яким станом на 1 вересня поточного року виповнюється 6 років, мають право за бажанням батьків перебувати в дошкільних навчальних закладах до 7 років.

Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, визначено, що навчальний рік у дошкільних навчальних закладах розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня, а оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня.

Відтак, переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється з 1 вересня поточного року. Одночасно звертаємо увагу, що діти шести (семи) років, які ідуть до школи з 1 вересня, мають право відвідувати дошкільний навчальний заклад до кінця оздоровчого періоду.

Крім того, у ч.4 ст. 12 ЗУ «Про освіту» (набрав чинності 05.09.2017 року) передбачено, що початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Варто зазначити, що досягнення дитиною шестирічного віку не є підставою для її відрахування з дошкільного навчального закладу. Відповідно до п. 12 Положення про дошкільний навчальний заклад відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснювались у трьох випадках, зокрема: 1) за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини; 3) у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців. При цьому, адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Враховуючи викладене слід прийти до таких висновків.

Діти мають право відвідувати дошкільний навчальний заклад до шести або семи років. Діти, яким станом на 1 вересня поточного року виповнилося 6 років, мають право за бажанням батьків відвідувати дошкільний навчальний заклад до 31 серпня наступного року. Діти, яким станом на 1 вересня поточного року виповнилося 7 років, повинні вступати до початкової школи цього ж навчального року.